Trafik Sigortası Kaza Görüntüsü


Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Trafikte oluşabilecek kazaların ya da hasarların olumsuz etkilerini en aza indirmek adına yapılan trafik sigortası, maddi hasarların ve can kaybı tazminatlarını karşılayan zorunlu bir üründür.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

 • Kazaya sebep olmanız halinde karşı aracın hasarını ve değer kaybını karşılama,
 • Araçta bulunan kişilerin ilk yardım, muayene, tedavi ve hastane giderlerini,
 • Aracınızın bir kişinin ölümüne neden olması halinde ölen kişinin defin masrafları ile kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararını teminat altına alır.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 9 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.950.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.950.000

Taksi Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.950.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.950.000

Minibüs Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 10-17 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 18-30 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 7.020.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 7.020.000

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 12.090.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 12.090.000

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Kamyonet Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

Hazine Müsteşarlığı’nın 25.08.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Sektör Duyurusu gereğince Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) araç türünde düzenlenen Trafik Sigortası poliçeleri için kaza başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm asgari teminat limitleri, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Kamyon Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

İş Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

Traktör Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.950.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.950.000

Römork Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

Motosiklet ve Yük Motosikleti Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.170.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.170.000

Tanker Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

Çekici Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.900.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.900.000

Özel Amaçlı Taşıtlar Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.950.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.950.000

Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

Tarım Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 39.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.950.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.950.000

Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.

Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan bütün trafik sigorta poliçeleri için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın geçerli olacaktır.

 

Trafik Sigortası Ve Kasko Sigortalarının Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Trafik sigortası her araç sahibi için zorunludur ve her yıl tekrardan yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.
  • Kasko ise trafik sigortası gibi her yıl yaptırılabilir. Ve trafik sigortası gibi yapılması zorunlu değildir.
 • Trafik sigortası herhangi bir hasar durumunda karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına almaktadır.
  • Kasko sigortası herhangi bir hasar durumunda kendi aracınızı ve trafik sigortasının yetmemesi durumunda karşı aracın bedeni ve maddi zararını güvence altına alır ( Kasko belirlenen Şartlarla )
 • Trafik sigortasının teminatlarını ve teminat limitleri önceden belirlenmiştir ve sabittir.
  • Kasko sigortasında ise teminat ve teminat limitlerini sigortalı belirler.

HEMEN FİYAT VE BİLGİ ALMAK İÇİN ARAYINIZ  0212 504 27 27 

Zorunlu Trafik Sigortanızı Hemen Yaptırın !

Online trafik sigortası burada! Sektörün önde gelen Sigorta şirketinden, bütçene en uygun olanı hemen seç ve satın al,zaman da kazan para da…

   TCK Veya Vergi Numaranız *  Araç Plakanız *  BELGE NO VEYA ASBİS Nuramanız  Telefon Numaranız  Doğum Tarihiniz  E Posta Adresiniz
  KVKK metnini okudum ve kabul ettim  TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

  • Kusurlu araç sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
  • Araç sahinin, aracı kullanırken tek taraflı uğradığı zararlar sebebiyle ileri sürülen talepler,
  • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
  • Poliçede yer verilen aracın ve bu araç ile taşınan malların zarar görmesi halinde ileri sürülen talepler,
  • Sürat yarışlarında yapılan antremanlar esnasında meydana gelen zararlar için bulunulan talepler,
  • Aracın gözetim (otopark),onarım,bakım-alım-satım veya benzer amaçlarla faaliyete gönderildiği yerlerde uğradığı zararlar,
  • Patlayıcı maddelerin taşınması sırasında meydana gelen zararların tazminine ilişkin talepler,
  • Manevi tazmine ilişkin talepler.